Windykacja

Usługę kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest szybkie odzyskanie należności przy zachowaniu etycznych i zgodnych z prawem działań windykacyjnych. Przed podjęciem windykacji każda sprawa przechodzi proces wstępnej weryfikacji. Musimy dostosować metody windykacji do formy prawnej dłużnika, charakteru jego zobowiązania, wieku i wysokości należności oraz  stanu majątkowego i stopnia wypłacalności.

Formy współpracy:

  • Umowa windykacji – działamy w oparciu o pełnomocnictwo w imieniu i na rzecz Klienta
  • Umowa powierniczego przelewu wierzytelności – czasowe przeniesienie wierzytelności na rzecz INDOS WARSZAWA S.A. – prowadzimy windykację z pozycji właściciela wierzytelności

Wdrażamy najbardziej optymalny proces windykacji  tak, by jak najskuteczniej i w najkrótszym możliwym terminie odzyskać zlecone do obsługi wierzytelności. Zapewniamy Klientowi bieżący wgląd w stan prowadzonych spraw windykacyjnych przez portal kontrahenta.

Faktoring

Długie terminy płatności nie muszą Cię ograniczać.
Zyskaj natychmiastowe finansowanie.
zamów teraz

Zakup pojedyńczych faktur

zamów teraz

Zleć windykację

zamów teraz