Pożyczka

Przy udzielaniu pożyczek stosujemy uproszczone procedury, brak jest opłat ukrytych.

Udzielamy pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczki przeznaczone są na:

  • dofinansowanie kontraktu,
  • inwestycje związane z zakupem towarów lub usług,
  • zwiększenie wartości oferowanych do sprzedaży towarów lub świadczonych usług,
  • zakup środków trwałych

Źródłem finansowania są wyłącznie kapitały własne spółki

Faktoring

Długie terminy płatności nie muszą Cię ograniczać.
Zyskaj natychmiastowe finansowanie.
zamów teraz

Zakup pojedyńczych faktur

zamów teraz

Zleć windykację

zamów teraz