Monitoring wierzytelności

Monitoring to pierwszy etap procesu zarządzania wierzytelnościami. Jego zadaniem jest kontrola terminowości wpłat z tytułu wystawionych faktur poprzez:

  • kontakt telefoniczny lub
  • wysłanie monitu.

Wszystkie działania w ramach tej usługi są wykonywane przez naszych pracowników w imieniu Klienta, dzięki czemu nie są naruszane dobre relacje między Klientem i jego odbiorcą.

 

Monitorowanie wpłat możemy rozpocząć jeszcze przed upływem terminu płatności faktury, nasz kontakt ma na celu zmotywowanie odbiorcy do terminowej zapłaty należności. Odbiorca będzie informowany o zbliżaniu się terminu płatności, a Klient otrzyma informację nt. należności zagrożonych, których spłata nie nastąpi w ustalonym terminie. Zadaniem osoby monitorującej wpłaty będzie w takim przypadku ustalenie nowego terminu płatności oraz nadzorowanie wpłaty.

 

W monitoringu należności po upłynięciu terminu płatności podejmowane działania będą miały na celu upomnienie dłużników oraz ostrzeżenie, że w przypadku dalszego zwlekania z zapłatą możliwe jest zastosowanie bardziej radykalnych środków. Dłużnik będzie miał poczucie nieuchronności zapłaty i będzie musiał się liczyć z konsekwencjami jej braku.

 

Należności, które nie zostaną spłacone podczas usługi monitoringu będą mogły być automatycznie objęte usługą windykacji należności.

 

Monitoring poprawia dyscyplinę płatniczą. Konsekwencja w działaniu, możliwa poprzez zastosowanie zróżnicowanych form kontaktu z dłużnikiem w połączeniu z windykacją, przyczynia się do:

  • radykalnego skrócenia okresu spływu pieniądza. skutecznie poprawia płynność finansową,
  • kształtuje dyscyplinę płatniczą odbiorców oraz znacząco obniża liczbę należności trudno ściągalnych w aktywach,
  • zmniejsza koszty własnej kontroli finansowej,
  • umożliwia podjęcie szybkich i skutecznych działań windykacyjnych.

Faktoring

Długie terminy płatności nie muszą Cię ograniczać.
Zyskaj natychmiastowe finansowanie.
zamów teraz

Zakup pojedyńczych faktur

zamów teraz

Zleć windykację

zamów teraz