Faktoring zamówieniowy

Faktoring zamówieniowy to finansowanie zamówień lub umów, w sytuacji, w której przedsiębiorcy brakuje wystarczających środków obrotowych.

Faktoring zamówieniowy to:

  • Finansowanie zamówienia lub umowy na etapie jego podpisania
  • Wypłata od 20% do 50% wartości zamówienia lub umowy w dniu jej podpisania przez Odbiorcę.
  • Dopłata pozostałej kwoty po wystawieniu faktur za wykonaną usługę.

Korzyści:

  • Pozyskanie środków na zakup materiałów/ towarów  koniecznych do realizacji zamówienia lub umowy oraz pokrycie pozostałych kosztów z tym związanych.
  • Możliwość bezpośredniego regulowania zobowiązań Faktoranta, w stosunku do jego dostawców, w ramach zamówienia lub umowy.
  • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów u dostawców w wyniku natychmiastowego regulowania zobowiązań

 

Faktoring

Długie terminy płatności nie muszą Cię ograniczać.
Zyskaj natychmiastowe finansowanie.
zamów teraz

Zakup pojedyńczych faktur

zamów teraz

Zleć windykację

zamów teraz