Dane rejestrowe

Indos Warszawa S.A.

Sarmacka 5J, 02-972 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000394556

Kapitał zakładowy: 1 586 000 zł wpłacony w całości

REGON: 016365999

NIP: PL 1132253170

 

 

Faktoring

Długie terminy płatności nie muszą Cię ograniczać.
Zyskaj natychmiastowe finansowanie.
zamów teraz

Zakup pojedyńczych faktur

zamów teraz

Zleć windykację

zamów teraz